Disse søkerne får avslag på lån uten sikkerhet

Nordmenn tar opp stadig flere forbrukslån til ulike formål. Med et forbrukslån kommer det en del krav, og ikke alle får innvilget sin søknad om forbrukslån. Bankene og finansinstitusjonene ønsker ikke å ta for stor risiko. De er nøye på hvem som får innvilget lån, og hvem som ikke får det. Hvilke krav som stilles varierer også noe fra bank til bank. I denne artikkelen kan du lese om hvilke faktorer som teller, hvilke søkere som får avslag når de søker om usikrede lån og hva du kan gjøre for å unngå avslag.

Hva er et forbrukslån?

Forbrukslån kalles også for usikrede lån. Det vil si at banken ikke har sikkerhet i noe objekt, og at du kan bruke lånet på akkurat det du vil. Forbrukslån kan brukes på alt fra shopping til utdanning, egenkapital ved kjøp av bolig eller til bryllup og feriereiser. Siden banken ikke har pant eller sikkerhet i noe objekt, vil bankene kreve en høyere rente og stille flere krav før de innvilger et forbrukslån. Noen av kravene er felles for alle banker nedfelt av Finanstilsynet, mens andre krav er det bankene selv som bestemmer.

Søkere som ikke oppfyller bankenes krav, vil få avslag. I denne artikkelen skal vi se nærmere på disse kravene, og de viktigste årsakene til at noen søkere får avslag når de forsøker å skaffe seg forbrukslån. Merk at selv om man får avslag hos en bank, kan det være en annen bank som er villig til å strekke seg lenger for å gi deg forbrukslånet som du ønsker deg. Send derfor din søknad til flere banker. Her finner du en oversikt over hva som kjennetegner søkere som får avslag på søknad om forbrukslån.

  • Forbrukslån kalles også for usikrede lån
  • Man må oppfylle en del krav for å få innvilget forbrukslån. 

Søkere som har for høy gjeld i forhold til inntekt

Regelverket sier at samlet gjeld ikke kan utgjøre mer enn fem ganger inntekten. Denne regelen er bestemt av Finanstilsynet, og gjelder for alle. Søkere som har for høy gjeld fra før, i forhold til inntekten, vil derfor ikke få innvilget søknad om forbrukslån. Merk at alle typer gjeld teller her, både boliglån, studielån, billån og forbrukslån. Også innvilget kreditt på kredittkort telles med når gjelden summeres. Opplysningene om den enkeltes samlede gjeld finnes i det nylig opprettede Gjeldsregisteret. Det er fra dette registeret bankene henter de økonomiske opplysningene når de vurderer en lånesøknad.

Regelen om at man ikke kan låne mer enn fem ganger inntekten, begrunnes med at en høyere gjeldsgrad utgjør en risiko for mislighold og tap for bankene. Dersom mange misligholder gjelden og bankene lider store tap, kan man få en repetisjon av tidligere bank- og finanskriser. Dette ønsker myndighetene å unngå. Derfor er det innført regler. De fleste søknader om forbrukslån behandles automatisk. Bankenes systemer søker opp samlet gjeld i Gjeldsregisteret, før de innvilger eller avslår en søknad. Søkere med for høy gjeldsgrad vil automatisk få avslag. Se også: Hva er gjeldsregisteret?.

Søkere som har mange smålån og kreditter

Det er ikke bare den samlede størrelsen på søkerens gjeld som har betydning, når bankene vurderer om vedkommende får tilslag på søknaden eller ikke. Også gjeldens sammensetning har en betydning. Dersom søkeren har mange smålån og kreditter, for eksempel kredittkortgjeld, teller dette negativt. Det er fordi smålån og kredittkortgjeld har høy rente og høye gebyrer. Det er bedre å ha ett større lån med lavere rente og bedre betingelser. Flere smålån og kreditter gir negativt utslag på søkerens kredittscore, et tall som bankene (se feks. Storebrand) bruker når de behandler søknader om forbrukslån.

  • Det er bedre å ha ett større lån enn mange små
  • Flere smålån gir en lavere kredittscore
  • Kredittscore er et viktig tall når bankene vurderer en lånesøknad
  • Søkere med lav kredittscore får ofte avslag på søknad om forbrukslån eller dårligere betingelser
  • For å forbedre sin kredittscore, bør man samle flere lån til ett ved å refinansiere 

Dersom du har mange smålån og kreditter, bør du samle disse til ett større lån ved å refinansiere. Det mest lønnsomme er å samle lånene i boliglånet, da boliglån har den beste renten og de beste betingelsene. Dette forutsetter at man har betalt ned en del av boliglånet fra før, eller at boligen har steget i verdi. Dersom man ikke har mulighet til å refinansiere med pant i bolig bør man samle de smålånene til ett større forbrukslån med lavere rente og bedre betingelser. Da sparer man også penger hver måned ved at man slipper å betale så mange termingebyrer.

Søkere som ikke tilfredsstiller de formelle kravene

Søkere som ikke tilfredsstiller de formelle kravene, vil få avslag på søknad om forbrukslån. I tillegg til krav om gjeldsgrad, som vi allerede har vært inne på, må søkeren også ha fylt 18 år og være norsk statsborger. En lav alder vil telle negativt. Det er fordi statistikken viser at folk mellom 18 og 25 år, har en høyere statistisk sjanse for å misligholde lån og økonomiske forpliktelser. I ung alder har man normalt heller ikke så høy inntekt eller egen bolig. I denne aldersgruppen er det også mange studenter, som ikke har fast heltidsstilling.

Det er dessverre lite man får gjort med alderen, men da vet man at kredittscoren vil bli bedre etter hvert. Andre faktorer som reduserer sjansen for å få innvilget forbrukslån er hvor man bor, sivilstatus og hvor lenge man har bodd på samme sted. Folk som flytter ofte har som regel lavere kredittscore, enn folk som bor på samme sted over tid. Lav kredittscore reduserer sjansen for å få lån. Å være gift påvirker også kredittscoren i positiv retning. Til sist spiller demografiske faktorer inn, og også selve stedet man bor på. 

Søkere som har pågående inkassosaker eller betalingsanmerkninger

Søkere som har inkassosaker eller betalingsanmerkninger, får som regel automatisk avslag på søknaden om forbrukslån. Det er fordi bankene ser på det som usikkert å låne penger til folk som ikke gjør opp for seg, eller som ikke har kontroll på økonomien. Derfor bør du alltid gjøre opp for deg før du søker om nye lån. Heldigvis er det slik at betalingsanmerkninger skal automatisk slettes, med en gang du gjør opp kravet. Dersom du betaler og anmerkningen fremdeles ikke er slettet, må du ta kontakt med inkassoselskapet som har behandlet kravet. Betalingsanmerkninger registreres i et felles register.

Søkere som har varierende inntekt

Det er ikke bare inntektens samlede størrelse bankene vurderer i prosessen. En søker som har stor variasjon i inntekten fra måned til måned, vil ha større sannsynlighet for å få avslag på en søknad om forbrukslån. Søker som har en fast og stabil inntekt over tid, gir større forutsigbarhet for banken. Det er grunnen til av folk som jobber skiftarbeid og deltid, samt folk som er frilansere og selvstendig næringsdrivende har mindre sjanse for å få forbrukslån, enn en som er fast ansatt med samme inntekt over tid. Bankene ønsker nemlig stabilitet og forutsigbarhet over tid.

  • Varierende og ustabil inntekt kan slå negativt ut når du skal søke om forbrukslån

Oppsummering

Det er mange faktorer som vurderes når bankene skal gi tilslag på en søknad om forbrukslån eller ikke. Søkerne som oftest for avslag, er de som er unge, de som ikke har en stabil og fast inntekt, eller søkere som har for høy gjeld i forhold til inntekt. Også søkere som har betalingsanmerkninger eller pågående inkassosaker vil sannsynligvis få avslag. Andre faktorer som spiller inn er sammensetningen av gjelden, demografi og geografi. Heldigvis finnes det flere knep du kan gjøre for å forbedre din kredittscore, og slik øke sannsynligheten for å få innvilget lån.