Om ClaraCollins.com

Ingen er tjent med å betale for mye, når man kan få samme resultat med billigere og enklere løsninger. Vi fokuserer alltid på hva som er best for kunden, og bruker vår lange erfaring til å sondere markedet på deres vegne. Når du velger oss, vet du at du alltid vil få vår fulle oppmerksomhet.

Siden oppstarten i 2010 har vi hjulpet mer enn 400 privatpersoner med økonomisk rådgivning av ulik art. Enkelte kunder har mer komplekse behov enn andre, men felles for alle er et ønske om å redusere utgiftene, eller øke inntektene. Som regel gjelder det å finne en kombinasjon av begge.

Vårt mål er å yte den rådgivningen som gavner kunden best. Vi etterstreber en høy grad av profesjonalitet, konfidensialitet og setter kundens behov først.