Tips for utleie av boligen

Dersom du eier en bolig i tillegg til den du bor i, kan du tjene gode penger på å leie ut denne. Vi har samlet våre beste tips til deg som skal drive utleie av bolig. Vårt hovedfokus er å presentere tips til deg som ikke benytter boligen selv, men hvor hovedformålet er å leie ut boligen for en lengre periode. Avslutningsvis presenterer vi noen tips til deg som vil drive utleie for en kortere periode. Dette kan være av interesse for deg som har en sekundærbolig du for eksempel bruker som pendlerbolig.

Passiv inntekt

Utleie av bolig er en utmerket form for passiv inntekt. Som regel er det ikke veldig arbeidskrevende å leie ut en bolig, og du kan nyte de ekstra inntektene uten spesielt mye innstats. Når du etter noen år har tilbakebetalt et eventuelt boliglån tilknyttet utleieobjektet, vil utleieinntektene kunne brukes på et nytt investeringsobjekt eller til økt forbruk.

Hvem er målgruppen?

Dersom du allerede eier boligen du ønsker å leie ut, bør du tenke over hvem boligen passer for, før du søker etter passende leietakere. Selv om det er mange som er på utkikk etter en bolig de kan leie, vil du sannsynligvis være kun en av mange som tilbyr en utleiermulighet. Når du har kartlagt hvem som passer til å leie din bolig, vil du kunne gå mer systematisk til verks for å rekruttere gode leietakere. Ting som kan ha ulik betydning for ulike målgrupper er boligens beliggenhet, størrelse, antall soverom og selvsagt prisnivået. En stor leilighet med mange soverom som ligger sentrumsnært og ved kollektivtilbud, kan være attraktivt for studenter som vil bo i kollektiv. En familie og eller to samboere vil kunne vektlegge andre egenskaper.

Målrettet promotering

Når du vet hvem som er i målgruppen din, kan du sikre en målrettet promotering av utleieobjektet. Jo større nedslagsfelt du har, jo flere vil konkurrere om å få avtalen. Når det er mange om beinet vil du ha større valgfrihet, og kan velge leietakere du kan stole på. Videre vil du ha mulighet til å stille strengere krav til avtalevilkår og tilby utleie til valgt pris. Mange nettsteder tilbyr mulighet til å promotere egne annonser, og når du kjenner målgrupper kan du betale for at annonsen vises for de som passer en gitt beskrivelse.

Gode bilder og tilfredsstillende informasjon

Når du skal legge ut en annonse for utleie er det sentralt at du bruker litt tid på å sikre en adekvat utleieannonse. Siden det finnes et hav av muligheter på markedet, vil din annonse fort bli avfeid dersom den ikke tilfredsstiller informasjonsbehovet til de potensielle leietakerne. Gode bilder av alle rom, samt skisse over planløsning er viktig for de fleste. Videre burde du inkludere informasjon om internettløsning, strøm, energimerking og andre opplysning de fleste er interessert i å ha. Hvis du presenterer all tilgjenglig kunnskap om boligen, slipper du også besvare et utall henvendelser fra ulike mennesker som stiller de samme spørsmålene.

Gjennomtenkt avtale

Det er avgjørende at du tegner en god avtale med dine leietakere. Avtalen bør blant annet inneholde hvordan ansvarsfordelingen for ulike utgifter skal fordeles mellom deg og leietaker. Videre bør størrelsen på depositum fremgå, samt på hvilke vilkår du er berettiget å få utbetalt midler fra depositumskontoen ved endt utleieperiode. Selvsagt bør oppsigelsesfrist være inkludert i avtalen. Prisreguleringer og eventuelle vilkår for forlenget avtale bør også være nedfelt i avtalen. Ved et kjapt søk på nettet vil du finne mange eksempler på hvordan en utleieavtale kan se ut. Hent inspirasjon fra flere ulike kontrakter, og utform en avtale som passer det aktuelle utleieobjektet.

Leie ut deler av hjemmet

Dersom du eier en enebolig som egner seg til delvis utleie, er det noen ting du burde være spesielt oppmerksom på. Har du en kjellerleilighet eller et rom i huset du vil leie ut til andre, vil du ikke bare måtte tenke på hvorvidt leietakeren er en sikker betaler. I tillegg til det økonomiske aspektet, bør du være relativt sikker på at du enkelt kan komme overens med leietakeren. Selv om du ikke nødvendigvis behøver omgås leietakeren i det daglige, vil du sannsynligvis måtte forholde deg til støynivået til den aktuelle personen. Bruk derfor noe tid på å bli litt kjent med de ulike leietakerne, og be gjerne om en attest fra tidligere leieforhold. Du behøver ikke nødvendigvis møte personen ansikt til ansikt, en samtale over Skype eller telefon kan gi et tilstrekkelig inntrykk av hvem du har med å gjøre.

Ha det formelle på stell

Når du leier ut en bolig vil du måtte forholde deg til de særegne reglene som gjelder for ligning og skatteavleggelse. Leieinntektene skal føres opp som inntekt, og må selvsagt skattes av. Det er helt sentralt at du holder deg oppdatert på gjeldende regelverk på dette området. Ikke nøl med å ta kontakt med skattemyndighetene dersom det er noe du er usikker på. De vil gjerne hjelpe deg, slik at du unngår å gjøre feil. Dersom du ikke følger gjeldende regelverk, vil du stå i fare for å gjøre inntektskilden din om til et tapsprosjekt. Det er ingenting som er verre enn å måtte betale en stor baksmell, bare fordi du har slurvet med papirene.

Korttidsutleie

Dersom du eier en bolig som brukes som pendlerbolig, eller har tenkt deg på ferie over en noe lengre periode, kan det være aktuelt å tilby korttidsutleie av boligen. Det finnes mange ulike nettsteder som har spesialisert seg på formidling av kortidsutleie. Legger du inn en annonse her, vil du sannsynligvis komme i kontakt med flere interesserte. Dette er en ypperlig inntektskilde, fordi du leier ut boligen din når du selv ikke har behov for den. Kanskje kan du finansiere hele eller deler av en sommerferie på denne måten? Også her kan det være verdt å gjøre noen korte undersøkelser på hvem det er som skal leie boligen mens du er borte. Videre bør du sørge for at begge parter signerer en kontakt for korttidsutleiet, slik at du er sikker på at huset er i god stand når du kommer hjem.

Råd og tips:

http://www.bolighjelpa.no/utleiere/rad-og-tips-ved-utleie-av-bolig

Tips til aktør:

http://www.leie-bolig.no/